vade

Khuyến cáo Bệnh đái tháo đường: dịch tễ, phân loại, chẩn đoán

GS.TS. Thái Hồng Quang, PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê, GS.TS.Nguyễn Hải Thủy, PGS. Đỗ Trung Quân, PGS. Nguyễn Khoa Diệu Vân, GS.TS.Trần Hữu Dàng HỆ THỐNG MỨC ĐỘ BẰNG CHỨNG CỦA ADA TRONG THỰC HÀNH BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Mức độ bằng chứng                                 Mô tả mức độ A. Bằng chứng rõ …

Xem chi tiết