Hội nghị khoa học

Hội nghị Khoa học Cố đô mở rộng lần thứ 6 về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa đã thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 8 và 9/7, Hội Nội tiết – Đái tháo đường tỉnh, Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp cùng Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học (HNKH) cố đô mở rộng lần thứ 6 với chủ đề …

Xem chi tiết

Hội nghị khoa học Cố đô mở rộng lần thứ V về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa năm 2022

Hôm nay ngày 17/12/2022, Hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam phối hợp với Hội Nội tiết & Đái tháo đường Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Khoa học Cố đô mở rộng lần thứ V về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn Chuyển …

Xem chi tiết