Hội nghị khoa học về bệnh Nội tiết – Đái tháo đường & Rối loạn Chuyển hóa Việt Nam lần thứ XII – Năm 2024