Tin mới nhất

Bài chuyên khảo

Đái tháo đường gia tăng nhiễm bệnh, mức độ nặng và tử vong ở bệnh nhân mắc COVID-19

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG GIA TĂNG NHIỄM BỆNH, MỨC ĐỘ NẶNG VÀ TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN MẮC COVID-19 PGS.TS Hoàng Trung Vinh – Học viện Quân y Tóm tắt: Dẫn nhập: Đái tháo đường (ĐTĐ) liên quan đến gia tăng tử vong khi bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhưng mối liên …

Xem chi tiết