Quản lý đái tháo đường trong đại dịch COVID-19

Xem thêm

Sử dụng insulin ở bệnh nhân đái tháo đường mắc COVID-19

SỬ DỤNG INSULIN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG MẮC COVID-19 PGS.TS Đào Thị Dừa, …