Thông báo: Tham dự Hội nghị Nội tiết Đông Nam Á (AFES) 2019

Kính gửi: – Quí Thầy, Cô và đồng nghiệp
– Ban Lãnh đạo các văn phòng đại diện, công ty dược phẩm tại Việt Nam

Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam nhận được Thông tin từ Hội nghị Nội tiết Đông Nam Á sẽ được tổ chức tại Thủ đô Manila, Philippin, từ ngày 21- 23/ 11/2019 (Tham khảo https://www.afes2019.org).

Theo đó, nếu khách mời mà được các Hội thành viên trong khu vực tiến cử sẽ được giảm chi phí thủ tục tham dự (Chi tiết như file đính kèm)

Vậy, Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam kính thông báo đến Quí Thầy, Cô và đồng nghiệp, Các văn phòng đại diện, công ty dược phẩm tại Việt Nam có ý định tham dự hoặc mời các bác sĩ tham dự Hội nghị này, phối hợp với Hội để hoàn thiện thủ tục nhằm tiết kiệm chi phí cũng như tạo mối quan hệ giữa các bên.

– Đầu mối liên hệ:

+ GS.TS Trần Hữu Dàng; 0913 465 427; [email protected]

+ TS Trần Thừa Nguyên; 0903 597 695; [email protected]

– Thời hạn: 15/ 8/2019

Trân trọng

Theo VADE

Xem thêm

Thông báo tạm hoãn tổ chức Hội nghị Khoa học về Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa Việt Nam lần thứ XI năm 2021