Thông báo số 1 về Hội nghị Khoa học về bệnh Nội tiết – Đái tháo đường & Rối loạn chuyển hoá lần thứ XI

Xem thêm

Thư mời và chương trình chính thức – Hội nghị Khoa học Cố đô mở rộng lần thứ 6 về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa