Thông báo số 1 về Hội nghị Khoa học về bệnh Nội tiết – Đái tháo đường & Rối loạn chuyển hoá lần thứ XI

Xem thêm

Hội nghị khoa học Cố đô mở rộng lần thứ V về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa năm 2022

Hôm nay ngày 17/12/2022, Hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam phối hợp …