Thư mời HNKH Cố đô về Bệnh Nội tiết- Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa lần thứ 3

 

Kính gửi: Quý Hội viên Hội Nội tiết & ĐTĐ Việt Nam
Thời gian: Ngày 19 tháng 12 năm 2020
Địa điểm: Hội trường khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y dược Huế

 

 

 

Theo Hội Nội tiết và Đái tháo đường Thừa Thiên Huế

Xem thêm

Hội nghị khoa học Cố đô mở rộng lần thứ V về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa năm 2022

Hôm nay ngày 17/12/2022, Hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam phối hợp …