Thông báo về việc tham dự HNKH về Bệnh Nội tiết- Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa Việt Nam lần thứ X

Kính gửi: Các hội viên Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam

Theo VADE

Xem thêm

Thông báo tạm hoãn tổ chức Hội nghị Khoa học về Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa Việt Nam lần thứ XI năm 2021