Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Festival khoa học về bệnh đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa Việt Nam, 2020

Festival khoa học về bệnh lý Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa Việt Nam 2020 thay đổi thời gian tổ chức là 22/8/2020 (lịch cũ là 28/3/2020)

 

 

Theo VADE

Xem thêm

Thông báo tạm hoãn tổ chức Hội nghị Khoa học về Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa Việt Nam lần thứ XI năm 2021