Thông báo số 2: Hội nghị khoa học về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hoá Việt Nam lần thứ XI

Kính gửi:
• Các Ủy viên BCH Hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam
• Các Hội viên Hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam
• Các thầy thuốc trong lĩnh vực Nội tiết – Chuyển hóa – Đái tháo đường
• Các Quý đồng nghiệp

 

 

 

 

Link đăng kí: http://vade2021.dmc.com.vn/login

Theo VADE

Xem thêm

Hội nghị khoa học Cố đô mở rộng lần thứ V về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa năm 2022

Hôm nay ngày 17/12/2022, Hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam phối hợp …