Thông báo lần 3 về việc tạm hoãn tổ chức Hội nghị Khoa học về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa Việt Nam lần thứ XI

Kính gửi: – Sở Y tế các Tỉnh/ Thành phố
– Các bệnh viện tỉnh, bệnh viện thành phố trên cả nước
– Các trường Đại học Y, Dược.
– Các nhà khoa học lĩnh vực Y, Dược, Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa, các chuyên ngành sức khỏe.
– Các công ty Dược phẩm và văn phòng đại diện

 

Theo VADE

Xem thêm

Hội nghị khoa học Cố đô mở rộng lần thứ V về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa năm 2022

Hôm nay ngày 17/12/2022, Hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam phối hợp …