Thông báo Hội thảo khoa học: Ứng dụng các khuyến cáo điều trị đái tháo đường típ 2 vào thực tế lâm sàng

Thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm, Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Ứng dụng các khuyến cáo điều trị Đái tháo đường típ 2 vào thực tế lâm sàng
Thời gian: 11h30- 13h30, thứ năm, ngày 16 tháng 7 năm 2020

 

Chương trình chi tiết: https://unitedpharma.com.vn/ung-dung-khuyen-cao-dieu-tri-dai-thao-duong-type2-vao-thuc-te-lam-sang.html

 

Theo VADE

Xem thêm

Thông báo tạm hoãn tổ chức Hội nghị Khoa học về Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa Việt Nam lần thứ XI năm 2021