Thông báo Hội thảo khoa học: Tiền đái tháo đường & bệnh tăng huyết áp: Chiến lược kiểm soát & dự phòng

Thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm, Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Tiền đái tháo đường & bệnh tăng huyết áp: Chiến lược kiểm soát & dự phòng
Thời gian: 11h30- 13h30, thứ bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2020

 

Thông tin chi tiết: https://unitedpharma.com.vn/tien-dai-thao-duong-va-benh-tang-huyet-ap-chien-luoc-kiem-soat-va-du-phong.html

Theo VADE

Xem thêm

Thông báo tạm hoãn tổ chức Hội nghị Khoa học về Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa Việt Nam lần thứ XI năm 2021