Tin mới nhất

Thông báo Hội thảo khoa học: Tiền đái tháo đường & bệnh tăng huyết áp: Chiến lược kiểm soát & dự phòng

Thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm, Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Tiền đái tháo đường & bệnh tăng huyết áp: Chiến lược kiểm soát & dự phòng
Thời gian: 11h30- 13h30, thứ bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2020

 

Thông tin chi tiết: https://unitedpharma.com.vn/tien-dai-thao-duong-va-benh-tang-huyet-ap-chien-luoc-kiem-soat-va-du-phong.html

Theo VADE

Xem thêm

Thông báo V/v Tổ chức Hội nghị Khoa học về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa Việt nam lần thứ XI