Hiệu quả thực tế và tính an toàn của insulin Glargin U-300 ở người lớn tuổi (≥70 tuổi) mắc đái tháo đường típ 2: Phân tích từ nghiên cứu ATOS

Nghiên cứu ATOS được thực hiện trong 12 tháng tại 18 quốc gia ở các BN ĐTĐ típ 2 người lớn, chưa sử dụng insulin, không kiểm soát được (HbA1c> 7-≤11%) khi dùng ≥1 loại thuốc hạ đường huyết đường uống.

 

Phân tích so sánh hiệu quả và độ an toàn của Gla-300 ở 514 BN ≥70 tuổi và 3908 người < 70 tuổi. Những người ở độ tuổi ≥70 tuổi có thời gian mắc bệnh ĐTĐ típ 2 dài hơn và nhiều bệnh đi kèm hơn so với những người <70 tuổi tuổi. Mục tiêu HbA1c (%) cá nhân do bác sĩ đặt ra ở thời điểm ban đầu ở nhóm <70 so với ≥70 tuổi ở các mức <7% là 14,6 so với 6,2 %; 7- <7,5% là 72,9 so với 52,1%; 7,5- <8% là 9,3 so với 30,9%; và ≥8% là 3,2 so với 10,7%.

Kết quả: Mục tiêu HbA1c đạt được ở nhóm dân số lớn tuổi cao hơn ở nhóm tuổi <70 tuổi ở tháng thứ 6 (32,3% so với 24,2%) và tháng thứ 12 (53,2% so với 43,4%). Mức giảm HbA1c từ lúc ban đầu đến tháng thứ 6 (-1,48 so với -1,51%) và tháng 12 (-1,76 so với -1,89%) là tương tự ở cả hai nhóm.

Tỷ lệ hạ đường huyết ở nhóm ≥70 tuổi cao hơn nhưng ở mức rất thấp. Tỷ lệ tăng liều Gla-300 tương tự nhau giữa các nhóm. Tỷ lệ xảy ra bất kỳ và các tác dụng phụ cấp cứu nghiêm trọng trong điều trị là thấp.

Kết luận: Khởi trị insulin Gla-300 ở người lớn tuổi có hiệu quả trong việc đạt được mục tiêu HbA1c đã xác định trước, với nguy cơ hạ đường huyết thấp ở cả các BN ĐTD típ 2 trẻ tuổi và lớn tuổi (> 70 tuổi)

Theo ADA 2021

Xem thêm

Kiểm soát đường huyết nhanh chóng trong giai đoạn đầu của bệnh đái tháo đường để có kết quả tốt nhất.

Theo UKPDS điều quan trọng là phải xác định những người mắc đái tháo đường …