Danh sách Ban Chấp hành Hội Nội tiết- Đái tháo đường Việt Nam Nhiệm kỳ V (2019- 2024)

Tổng hội Y học Việt Nam đã có Quyết định số 303/QĐ-THYHVN ngày 1 tháng 8 năm 2019, công nhận Ban Chấp hành Hội Nội tiết- Đái tháo đường Việt Nam Nhiệm kỳ V (2019- 2024)

 

STT Họ và tên Chức vụ
GS.TS Trần Hữu Dàng Chủ tịch
GS.TS Nguyễn Hải Thủy Phó Chủ tịch
PGS.TS Đỗ Trung Quân Phó Chủ tịch
PGS.TS Nguyễn Khoa Diệu Vân Phó Chủ tịch
ThS.BS. Diêp Thị Thanh Bình Phó Chủ tịch
PGS.TS Nguyễn Thị Bích Đào Phó Chủ tịch
TS.BS Lê Văn Chi Phó Chủ tịch
TS.BS Trần Thừa Nguyên Tổng Thư ký
TS.BS Nguyễn Quang Bảy Phó Tổng Thư ký
TS.BS. Lâm Văn Hoàng Phó Tổng Thư ký
BSCKII Dương Thanh Bình Ủy viên
TS.BS Võ Bảo Dũng Ủy viên
TS.BS Vũ Chí Dũng Ủy viên
BSCKII Hà Khánh Dư Ủy viên
PGS.TS Đào Thị Dừa Ủy viên
TS.BS Phan Hướng Dương Ủy viên
ThS.BS Nguyễn Thị Thúy Hằng Ủy viên
TS.BS Phan Hữu Hên Ủy viên
BSCKII Võ Hoàng Minh Hiền Ủy viên
TS.BS Phạm Thị Hồng Hoa Ủy viên
PGS.TS Trần Thị Thanh Hóa Ủy viên
PGS.TS Nguyễn Thị Hoàn Ủy viên
TS.BS Nguyễn Văn Hoàn Ủy viên
PGS.TS Vũ Thị Thanh Huyền Ủy viên
BSCK II Hoàng Thị Lan Hương Ủy viên
TS.BS Nguyễn Thu Hương Ủy viên
TS.BS Trần Quang Khánh Ủy viên
BSCK1 Hà Trần Thúc Linh Ủy viên
BSCKII  Trần Quốc Luận Ủy viên
PGS.TS Nguyễn Kim Lương Ủy viên
PGS.TS Trần Ngọc Lương Ủy viên
PGS.TS Hoàng Đăng Mịch Ủy viên
TS.BS Trần Quang Nam Ủy viên
PGS.TS Vũ Bích Nga Ủy viên
PGS.TS Nguyễn Thị Phi Nga Ủy viên
PGS.TS Nguyễn Thị Nhạn Ủy viên
BSCKII Đoàn Thị Kim Oanh Ủy viên
GS.TS Thái Hồng Quang Ủy viên
BSCK2 Trần Thanh Sang Ủy viên
PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh Ủy viên
TS.BS Nguyễn Thế Thành Ủy viên
BS.CKI Nguyễn Thị Thảo Ủy viên
BSCKI Đỗ Đình Thắng Ủy viên
TS.BS Trần Bá Thoại Ủy viên
BSCKII Nguyễn Đức Thuận Ủy viên
BSCK II.Trần Thị Bích Thủy Ủy viên
TS.BS Nguyễn Thị Thanh Thủy Ủy viên
PGS.TS Đỗ Thị Tính Ủy viên
TS.BS Quách Hữu Trung Ủy viên
BSCK2 Chu Anh Tùng Ủy viên
PGS.TS Hoàng Trung Vinh Ủy viên

Theo VADE

Xem thêm

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp hưởng ứng Ngày phòng chống đái tháo đường