Chương trình họp Ban Chấp hành Hội Nội tiết & ĐTĐ Việt Nam

Địa điểm: khách sạn Pullman- Cát Linh, Hà Nội

Thời gian: 13h- 20h, ngày 25/10/2018

 

TT Thời gian Nội dung Báo cáo viên Chủ trì
1 11h30-13h Ăn trưa tại khách sạn Ban Tổ chức PGS.TS Vũ Bích Nga
2 13h- 13h15 Đón tiếp đại biểu Ban Tổ chức PGS.TS Vũ Bích Nga
3 13h15-13h20 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu PGS.TS Vũ Bích Nga GS.TS Thái Hồng Quang
4 13h 20- 13h30 Phát biểu khai mạc GS.TS Thái Hồng Quang GS.TS Thái Hồng Quang
5 13h30-13h45 Bệnh lý mắt Basedow: chẩn đoán và điều trị PGS. TS Hoàng Trung Vinh GS.TS Thái Hồng Quang
6 13h45-14h Thảo luận Toàn bộ Ban chấp hành GS.TS Thái Hồng Quang
7 14h-14h15 Ung thư tuyến giáp PGS.TS Trần Ngọc Lương GS.TS Thái Hồng Quang
8 14h15-14h30 Thảo luận Toàn bộ Ban chấp hành GS.TS Thái Hồng Quang
9 14h30-14h45 Chẩn đoán và điều trị hội chứng Cushing PGS.TS Đỗ Trung Quân GS.TS Thái Hồng Quang
10 14h45-15h Thảo luận Toàn bộ Ban chấp hành GS.TS Thái Hồng Quang
11 15h-15h15 Chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo nhạt GS.TS Nguyễn Hải Thủy GS.TS Thái Hồng Quang
12 15h15-15h30 Thảo luận Toàn bộ Ban chấp hành GS.TS Thái Hồng Quang
13 15h30-15h45 Chẩn đoán và điều trị hội chứng SIADH GS.TS Trần Hữu Dàng GS.TS Thái Hồng Quang
14 15h45-16h Thảo luận Toàn bộ Ban chấp hành GS.TS Thái Hồng Quang
15 16h-16h15 Chẩn đoán và điều trị suy thượng thận PGS.TS Nguyễn Khoa Diệu Vân GS.TS Thái Hồng Quang
16 16h15-16h30 Thảo luận Toàn bộ Ban chấp hành GS.TS Thái Hồng Quang
17 16h30-16h45 Chẩn đoán và điều trị hội chứng buồng trứng đa nang PGS.TS Nguyễn  Thy Khuê GS.TS Thái Hồng Quang
18 16h45-17h Thảo luận Toàn bộ Ban chấp hành GS.TS Thái Hồng Quang
19 17h-17h15 Chẩn đoán và điều trị mãn kinh PGS.TS Vũ Bích Nga GS.TS Thái Hồng Quang
20 17h15-17h30 Thảo luận Toàn bộ Ban chấp hành GS.TS Thái Hồng Quang
21 17h30-17h45 Chẩn đoán và điều trị rối loạn cương dương GS.TS Nguyễn Hải Thủy GS.TS Thái Hồng Quang
22 17h45-18h Thảo luận Toàn bộ Ban chấp hành GS.TS Thái Hồng Quang
23 18h-18h15 Chẩn đoán và điều trị loãng xương PGS.TS Nguyễn Thy Khuê GS.TS Thái Hồng Quang
24 18h15-18h30 Thảo luận Toàn bộ Ban chấp hành GS.TS Thái Hồng Quang
25 18h30-20h Phân công chuẩn bị hội nghị Nội tiết & ĐTĐ toàn quốc GS.TS Thái Hồng Quang Toàn bộ Ban chấp hành
26 20h Tổng kết và ăn tối tại khách sạn GS.TS Thái Hồng Quang Toàn bộ Ban chấp hành

 

Theo VADE

Xem thêm

Thông báo tạm hoãn tổ chức Hội nghị Khoa học về Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa Việt Nam lần thứ XI năm 2021