Tin mới nhất

Chương trình họp Ban chấp hành Hội Nội tiết & ĐTĐ Việt Nam ngày 28/10/2017

Thời gian: 13h -18h30h, ngày 28/10/2017
Địa điểm: Khách sạn Lacase Hà Nội, số 17 Phạm Đình Hồ, Hà Nội
Nội dung: Thông qua một số khuyến cáo và một số hoạt động khác

Chương trình cụ thể:

Thời gian Nội dung Người báo cáo Chủ tọa
13h-13h15 Đón tiếp đại biểu Ban Thư ký PGS.TS Vũ Bích Nga
13h15- 13h20 Phát biểu khai mạc GS.TS Thái Hồng Quang
13h20- 13h 40 Điều trị ngoại trú BN ĐTĐ có bệnh cấp tính. Chăm sóc dự phòng thường quy bệnh ĐTĐ PGS.TS Nguyễn Thị Nhạn GS.TS Thái Hồng Quang
13h40-14h Thảo luận Toàn bộ Ban chấp hành GS.TS Thái Hồng Quang
14h-14h20 Điều trị BN ĐTĐ phẫu thuật  trong bệnh viện: Chăm sóc, điều trị BN ĐTĐ trước và sau phẫu thuật PGS.TS Nguyễn Thị Bích Đào GS.TS Thái Hồng Quang
14h20- 14h40 Thảo luận Toàn bộ Ban chấp hành GS.TS Thái Hồng Quang
14h40-15h Bàn chân do đái tháo đường TS Trần Quang Khánh GS.TS Thái Hồng Quang
15h-15h20 Thảo luận Toàn bộ Ban chấp hành GS.TS Thái Hồng Quang
15h20-15h40 Đái tháo đường thể LADA GS.TS Trần Hữu Dàng GS.TS Thái Hồng Quang
15h40-16h Thảo luận Toàn bộ Ban chấp hành GS.TS Thái Hồng Quang
16h– 16h20 Người già và ĐTĐ GS.TS Thái Hồng Quang PGS.TS ĐỗTrung Quân
16h20-16h40 Thảo luận Toàn bộ Ban chấp hành GS.TS Thái Hồng Quang
16h40-17h Bệnh ĐTĐ type 1 và bệnh ĐTĐ type 2 ở trẻ em PGS.TS Nguyễn Thị Hoàn GS.TS Thái Hồng Quang
17h-17h20 Thảo luận Toàn bộ Ban chấp hành GS.TS Thái Hồng Quang
17h20-18h Bệnh thần kinh do ĐTĐ PGS.TS Vũ Bích Nga GS.TS Thái Hồng Quang
18h-18h20 Thảo luận Toàn bộ Ban chấp hành GS.TS Thái Hồng Quang
18h20- 18h40 Điều trị đái tháo đường không dùng  thuốc GS Nguyễn Hải Thủy GS.TS Thái Hồng Quang
18h40-18h45 Sơ bộ Hội nghị y khoa APEC TS Nguyễn Quang Bảy PGS.TS ĐỗTrung Quân
18h45-18h50 Video tham dự AFES TS DiệpThanh Bình GS.TS Thái Hồng Quang
18h50-19h Tổng kết và bế mạc GS.TS Thái Hồng Quang GS.TS Thái Hồng Quang
19h-20h Ăn tối Toàn bộ Ban chấp hành

 

Theo Vu Bich Nga

Xem thêm

Thông báo V/v Tổ chức Hội nghị Khoa học về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa Việt nam lần thứ XI