Tin mới nhất

Chương trình họp Ban chấp hành Hội Nội tiết & ĐTĐ Việt Nam ngày 28/10/2017

Thời gian: 13h -18h30h, ngày 28/10/2017
Địa điểm: Khách sạn Lacase Hà Nội, số 17 Phạm Đình Hồ, Hà Nội
Nội dung: Thông qua một số khuyến cáo và một số hoạt động khác

Chương trình cụ thể:

Thời gian Nội dung Người báo cáo Chủ tọa
13h-13h15 Đón tiếp đại biểu Ban Thư ký PGS.TS Vũ Bích Nga
13h15- 13h20 Phát biểu khai mạc GS.TS Thái Hồng Quang
13h20- 13h 40 Điều trị ngoại trú BN ĐTĐ có bệnh cấp tính. Chăm sóc dự phòng thường quy bệnh ĐTĐ PGS.TS Nguyễn Thị Nhạn GS.TS Thái Hồng Quang
13h40-14h Thảo luận Toàn bộ Ban chấp hành GS.TS Thái Hồng Quang
14h-14h20 Điều trị BN ĐTĐ phẫu thuật  trong bệnh viện: Chăm sóc, điều trị BN ĐTĐ trước và sau phẫu thuật PGS.TS Nguyễn Thị Bích Đào GS.TS Thái Hồng Quang
14h20- 14h40 Thảo luận Toàn bộ Ban chấp hành GS.TS Thái Hồng Quang
14h40-15h Bàn chân do đái tháo đường TS Trần Quang Khánh GS.TS Thái Hồng Quang
15h-15h20 Thảo luận Toàn bộ Ban chấp hành GS.TS Thái Hồng Quang
15h20-15h40 Đái tháo đường thể LADA GS.TS Trần Hữu Dàng GS.TS Thái Hồng Quang
15h40-16h Thảo luận Toàn bộ Ban chấp hành GS.TS Thái Hồng Quang
16h– 16h20 Người già và ĐTĐ GS.TS Thái Hồng Quang PGS.TS ĐỗTrung Quân
16h20-16h40 Thảo luận Toàn bộ Ban chấp hành GS.TS Thái Hồng Quang
16h40-17h Bệnh ĐTĐ type 1 và bệnh ĐTĐ type 2 ở trẻ em PGS.TS Nguyễn Thị Hoàn GS.TS Thái Hồng Quang
17h-17h20 Thảo luận Toàn bộ Ban chấp hành GS.TS Thái Hồng Quang
17h20-18h Bệnh thần kinh do ĐTĐ PGS.TS Vũ Bích Nga GS.TS Thái Hồng Quang
18h-18h20 Thảo luận Toàn bộ Ban chấp hành GS.TS Thái Hồng Quang
18h20- 18h40 Điều trị đái tháo đường không dùng  thuốc GS Nguyễn Hải Thủy GS.TS Thái Hồng Quang
18h40-18h45 Sơ bộ Hội nghị y khoa APEC TS Nguyễn Quang Bảy PGS.TS ĐỗTrung Quân
18h45-18h50 Video tham dự AFES TS DiệpThanh Bình GS.TS Thái Hồng Quang
18h50-19h Tổng kết và bế mạc GS.TS Thái Hồng Quang GS.TS Thái Hồng Quang
19h-20h Ăn tối Toàn bộ Ban chấp hành

 

Theo Vu Bich Nga

Xem thêm

Thông báo tạm hoãn tổ chức Hội nghị Khoa học về Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa Việt Nam lần thứ XI năm 2021