Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp hưởng ứng Ngày phòng chống đái tháo đường

Xem thêm

Chủ đề ngày Đái tháo đường thế giới năm 2023

KNOW YOUR RISK, KNOW YOUR RESPONSE – BIẾT NGUY CƠ ĐỂ HÀNH ĐỘNG ĐÚNG Đó …