Thông báo số 1 – Hội nghị khoa học Cố đô mở rộng lần thứ VI về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa năm 2023

Xem thêm

Thông báo số 2 – Hội nghị Khoa học Cố đô mở rộng lần thứ 6 về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa