Sulfonylureas vẫn là một lựa chọn cho bệnh nhân Đái tháo đường type 2

Thuốc nhóm Sulfonylureas vẫn là một chọn lựa dành cho bệnh nhân mắc Đái tháo đường.
Những thông tin về nguy cơ ảnh hưởng trên tim mạch của thuốc nhóm SU (glimepiride, gliclazide) cũng như hiệu quả bảo vệ tim mạch vượt trội của các nhóm thuốc mới (thuốc ức chế SGLT2 và thuốc đồng vận GLP1) làm giảm kê toa thuốc nhóm SU trên các bệnh nhân Đái tháo đường.

Tuy nhiên các bằng chứng gián tiếp nhưng thuyết phục từ các nghiên cứu Carolina và Carmelina cho thấy Glimepiride không gây tăng nguy cơ tim mạch quá mức. Bên cạnh đó, những thuốc này có hiệu quả giảm đường máu rất tốt và giá thành rẻ, vì vậy, phối hợp SU với Metformin trên những bệnh nhân tiểu đường không kiểm soát được đường máu chỉ với riêng Metformin vẫn là một chọn lựa cho những bệnh nhân không có nguy cơ bị hạ đường máu cao và muốn giảm chi phí điều trị.

Tiêu chuẩn chăm sóc y tế của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ trong Bệnh Đái tháo đường – 2020 cung cấp một viễn cảnh hợp lý . Ví dụ, các loại thuốc mới đã được chứng minh cụ thể làm giảm nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân mắc bệnh tim mạch đã biết (một số chất ức chế SGLT-2 và chất chủ vận thụ thể GLP-1) là các thuốc được ưa thích cho những bệnh nhân này. Nhưng đối với những bệnh nhân có nguy cơ thấp trong đó có khả năng hạ đường huyết  không phải là vấn đề, thì sulfonylureas vẫn được chứng minh là thuốc kết hợp với metformin (đặc biệt là khi chi phí là vấn đề đáng lo ngại). ADA tóm tắt cách tiếp cận của nó như sau:

Sự lựa chọn thuốc được thêm vào metformin dựa trên các đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân và sở thích của họ. Các đặc điểm lâm sàng quan trọng bao gồm sự hiện diện của ASCVD [bệnh xơ vữa động mạch] hoặc các chỉ số có nguy cơ ASCVD cao, các bệnh kèm theo khác và nguy cơ tác dụng phụ đặc biệt của thuốc, cũng như an toàn, dung nạp và chi phí có ít bằng chứng để hỗ trợ một phối hợp trên một Metformin khác có thể được kết hợp với bất kỳ một trong sáu lựa chọn điều trị ưa thích: sulfonylurea, thiazolidinedione, chất ức chế DPP-4, chất ức chế SGLT-2, chất chủ vận thụ thể GLP-1 hoặc insulin cơ bản; sự lựa chọn của thuốc nào được kết hợp dựa trên tác dụng của thuốc và các yếu tố bệnh nhân.

Nguồn: https://www.jwatch.org/na50710/2020/01/16/sulfonylureas-patients-with-type-2-diabetes-still-option

Theo NEJM Journal watch

Xem thêm

Kiểm soát đường huyết nhanh chóng trong giai đoạn đầu của bệnh đái tháo đường để có kết quả tốt nhất.

Theo UKPDS điều quan trọng là phải xác định những người mắc đái tháo đường …