Nghiên cứu tình trạng tiền ĐTĐ chưa được chẩn đoán tại khoa Khám bệnh, BVTW Huế

Nguyễn Vũ Quỳnh Thi, Nguyễn Thị Nam Phương, Trần Đại Minh,

Cao Nguyễn Đài Trang, Trần Văn Chương

– Bệnh viện Trung ương Huế

 

Theo VADE

Xem thêm

TP.HCM HƯỞNG ỨNG NGÀY ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THẾ GIỚI 2023