Nghiên cứu tình trạng tiền ĐTĐ chưa được chẩn đoán tại khoa Khám bệnh, BVTW Huế

Nguyễn Vũ Quỳnh Thi, Nguyễn Thị Nam Phương, Trần Đại Minh,

Cao Nguyễn Đài Trang, Trần Văn Chương

– Bệnh viện Trung ương Huế

 

Theo VADE

Xem thêm

Chủ đề ngày Đái tháo đường thế giới năm 2023

KNOW YOUR RISK, KNOW YOUR RESPONSE – BIẾT NGUY CƠ ĐỂ HÀNH ĐỘNG ĐÚNG Đó …