Một số thay đổi lâm sàng và hormone trước và sau phẫu thuật khối u thùy trước tuyến yên tại khoa Nội tiết- bệnh viện Bạch Mai

Nguyễn Khoa Diệu Vân, Bùi Phương Thảo
Trường Đại học Y Hà Nội

TÓM TẮT
Mục đích nghiên cứu: Nhận xét một số thay đổi lâm sàng và hormone trước và sau phẫu thuật khối u thùy trước tuyến yên (TY). Đối tượng: 18 BN lần đầu tiên chẩn đoán là u TY có chỉ định phẫu thuật, thăm dò đầy đủ về lâm sàng và cận lâm sàng tại khoa Nội tiết – Bệnh viện Bạch Mai, được phẫu thuật lấy u qua đường xoang bướm tại khoa Phẫu thuật thần kinh – Bệnh viện Việt Đức từ 01/2009 đến 04/2011. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến cứu. Kết quả: Tất cả các BN cải thiện triệu chứng liên quan tăng tiết hormone, không BN nào đau đầu nặng lên, 11,11% BN triệu chứng mắt nặng lên, xuất hiện đái nhạt ở 22,22% BN. Các BN u có tiết hormone đều giảm nồng độ hormone, 2 BN nồng độ hormone giảm thấp hơn bình thường, 3 BN u gây suy TY vẫn suy TY sau mổ. Kết luận: 61,11% BN đạt kết quả tốt, 16,67% BN suy thùy trước tuyến yên, 11,11% BN đái nhạt trung ương, 11,11% BN suy tuyến yên toàn bộ.

ABTRACT
OUTCOMES OF SURGERY IN PATIENTS WITH ANTERIOR PITUITARY TUMOR IN ENDOCRINOLOGY DEPARTMENT, BACH MAI HOSPITAL
Objectives: To evaluate changes in clinical and biochemical features of surgery in patients with anterior pituitary tumor. Subjects: 18 patients were diagnosed anterior pituitary tumor at the first time in Endocrinology Department, Bach Mai hospital, transphenoidal surgered in Neurosurgery Department, Viet Duc hospital from 01/2009 to 04/2011. Methods: Cross – sectional. Results: All of patients improved symtoms related to increasing serum hormones. No patients had more servere headache. 11,11% of patients had more servere ophthamical symptoms, appeared diabetes insipidus in 22,22% patients. Serum hormones reduced in all patients with hypersecretion pituitary tumors, 3 patients with hypopituitary still had low serum hormones post-operation. Conclusions: Good result 61,11% , hypo – anterior – pituitary 16,67% , 11,11% diabetes insipidus, hypoputuitary 11,11%.

Continue Reading:  http://www.mediafire.com/file/kspw9ixd9dr9uh2/Mot_so_thay_doi_lam_sang_va_hormon_truoc_va_sau_phau_thuat_khoi_u_thuy_truoc.pdf

 

Theo VADE

Xem thêm

Kiểm soát đường huyết nhanh chóng trong giai đoạn đầu của bệnh đái tháo đường để có kết quả tốt nhất.

Theo UKPDS điều quan trọng là phải xác định những người mắc đái tháo đường …