Insulin tiêm một lần cho cả tuần?

Một nghiên cứu mới được công bố tại ADA ngày 12/ 6/ 2020 về loại insulin analog có thời gian bán hủy lên tới 196 giờ, có thể chỉ cần tiêm 1 lần mỗi tuần.

Nghiên cứu kéo dài 26 tuần của loại insulin mới này so với insulin Glargin U100 ở các bệnh nhân đái tháo đường 2 thất bại với điều trị Metformin. Kết quả nhóm điều trị insulin mới này làm giảm HbA1C từ 8,1% xuống 6,69%, còn Glargin U100 làm giảm HbA1C từ 8,0% xuống 6,87%. Tương tự, đường huyết đói ở 2 nhóm sau điều trị là 123 và 127 mg/dL. Tỷ lệ hạ đường huyết là khá thấp ở cả 2 nhóm.

Insulin tiêm một lần mỗi tuần đầu tiên này có tác dụng hạ đường huyết và tính an toàn tương tự như IGlar U100 một lần mỗi ngày. Tạo điều kiện quản lý đái tháo đường ở những bệnh nhân cần insulin nền.

Tuy nhiên chúng ta còn phải đợi vài năm nữa vì đây mới là nghiên cứu Pha II mà thôi.

Nguồn: Once-Weekly Basal Insulin Icodec Offers Comparable Efficacy and Safety vs. Once-Daily Insulin Glargine U100 in Insulin-Naïve Patients with T2D Inadequately Controlled on OADS.
https://diabetes.diabetesjournals.org/content/69/Supplement_1/238-OR

Theo ADA

Xem thêm

Kiểm soát đường huyết nhanh chóng trong giai đoạn đầu của bệnh đái tháo đường để có kết quả tốt nhất.

Theo UKPDS điều quan trọng là phải xác định những người mắc đái tháo đường …