GS.TS. Trần Hữu Dàng được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân

GS.TS. Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Hội Nội tiết-Đái tháo đường Việt Nam, GVCC Bộ môn Nội, Trường Đại học Y – Dược Huế.

Theo Quyết định số 2139/QĐ-CTN ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” vì đã có công lớn trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của dân tộc. Theo đó, GS.TS. Trần Hữu Dàng, GVCC Bộ môn Nội, Trường Đại học Y – Dược Huế là một trong 18 nhà giáo trên cả nước đã được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký quyết định phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”. Tính đến nay, Nhà Trường đã có 03 Nhà giáo nhân dân, 16 Nhà giáo ưu tú.

Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân là danh hiệu vinh dự nhà nước nhằm tôn vinh các giáo viên, giảng viên trực tiếp giảng dạy, cán bộ quản lý giáo dục có đủ số năm trực tiếp giảng dạy mới đủ điều kiện để nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”. Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” được xét tặng cho các nhà giáo đã được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” và sau đó tiếp tục đạt được các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1,2,3 và 4 Điều 8 Nghị định 27/2015/NĐ-CP. Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú được xét tặng 3 năm một lần.

 

Theo Trường Đại học Y – Dược Huế

Xem thêm

TP.HCM HƯỞNG ỨNG NGÀY ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THẾ GIỚI 2023