Gần một nửa số bệnh nhân đái tháo đường trẻ tuổi có rối loạn chức năng tâm trương

Khoảng một nửa người trẻ (thanh niên) mắc đái tháo đường typ 1 hoặc typ 2 trong khoảng một thập kỷ có rối loạn chức năng tâm trương, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến suy tim, trong một cuộc khảo sát siêu âm tim đa trung tâm trên 479 bệnh nhân tại Mỹ.

Nghiên cứu tại Mỹ trên 479 BN trẻ tuổi, gồm 258 BN ĐTĐ typ 1 (tuổi trung bình 21) và 221 BN ĐTĐ typ 2 (tuổi trung bình 25). Các bệnh nhân được làm siêu âm tim, kết quả 58% BN ĐTĐ typ 2 và 47% BN ĐTĐ typ 1 có ít nhất 1 dấu hiệu của rối loạn chức năng tâm trương, đó là thành thất cứng (ventricular stiffness).

Các yếu tố liên quan với rối loạn chức năng tâm trương là tuổi cao hơn, giới nữ, ĐTĐ typ 2, nhịp tim nhanh hơn, BMI cao hơn, huyết áp tâm thu cao hơn và HbA1C cao hơn.

Rối loạn chức năng tâm trương sẽ dẫn đến tăng áp lực tâm trương thất trái, rối loạn chức năng nhĩ trái và cuối cùng là suy tim có phân suất tống máu bảo tồn.

Nguồn: Half of young adults with diabetes have diastolic dysfunction-ADA 2020
https://www.medscape.com/viewarticle/932323

Theo ADA 

Xem thêm

Kiểm soát đường huyết nhanh chóng trong giai đoạn đầu của bệnh đái tháo đường để có kết quả tốt nhất.

Theo UKPDS điều quan trọng là phải xác định những người mắc đái tháo đường …