Chương trình chi tiết Hội nghị Khoa học Cố đô về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa lần thứ IV

Xem thêm

Thư mời và chương trình chính thức – Hội nghị Khoa học Cố đô mở rộng lần thứ 6 về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa