Tin liên quan: Hội nghị khoa học về Nội tiết- Chuyển hóa Việt Nam lần thứ X

Diễn ra trong hoàn cảnh “đặc biệt”, tình hình dịch COVID-19 đang còn diễn tiến phức tạp trên phạm vi toàn thế giới, tại Việt Nam, bước đầu đã tạm kiểm soát được dịch, chính vì vậy việc Phòng chống bệnh Nội tiết - Chuyển hóa cũng có một số thay đổi để phù hợp trong hoàn cảnh mới, đó là cùng điều trị, xử trí bệnh song hành với dịch COVID-19.

Tran Thua Nguyen

HNKH về bệnh Nội tiết, ĐTĐ và Rối loạn chuyển hóa Việt Nam lần thứ X sẽ diễn ra tại Khách sạn Vạn Phát Riverside, số 2 đường Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Thời gian: Ngày 30 – 31 tháng 10 năm 2020

Trần Hữu Dàng

Kính gửi: - Các Ủy viên BCH Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam
- Các hội viên Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam
- Các thầy thuốc trong lĩnh vực Nội tiết - Chuyển hóa - Đái tháo đường
- Các quí đồng nghiệp

Hội nghị khoa học về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa Việt Nam lần thứ X sẽ diễn ra tại: Khách sạn Vạn Phát Riverside, số 2 đường Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ; Thời gian: Ngày 30 – 31 tháng 10 năm 2020

Trần Hữu Dàng

Tiếp theo thông báo ngày 12 tháng 5 năm 2020 của BTC Hội nghị Khoa học về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa Việt Nam lần thứ X.
Bên cạnh, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới cũng như tại Việt Nam và yêu cầu về nhiệm vụ cấp bách của một số thành viên trong Ban chấp hành, được sự chấp thuận của Ban Thường vụ.
BTC quyết định thay đổi (lần 2) việc tổ chức Hội nghị khoa học:
Thời gian: 30- 31/10/2020 (lịch cũ là 05- 06/6/2020)
Địa điểm: Khách sạn Vạn Phát Riverside, số 2 đường Nguyễn Văn Cừ
Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Trân trọng thông báo đến quý đơn vị và cá nhân./.

Trần Hữu Dàng