Chúc mừng TS Lê Văn Chi được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại Học Y Dược, Đại học Huế 2020-2025.

Lễ công bố quyết định công nhận Hội đồng trường và quyết định giao quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025.

Chúc mừng TS Lê Văn Chi, PCT Hội Nội tiết-ĐTĐ Việt Nam, phó trưởng bộ môn Nội, Chủ tịch Công đoàn trường  được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại Học Y Dược, Đại học Huế 2020-2025.