Thư mời HNKH Cố đô về Bệnh Nội tiết- Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa lần thứ 3

Kính gửi: Quý Hội viên Hội Nội tiết & ĐTĐ Việt Nam
Thời gian: Ngày 19 tháng 12 năm 2020
Địa điểm: Hội trường khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y dược Huế