Thông báo về việc tham dự HNKH về Bệnh Nội tiết- Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa Việt Nam lần thứ X

Kính gửi: Các hội viên Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam