Khuyến cáo mới về điều trị LDL- cholesterol

Mỡ máu xấu LDL- cholesterol nên hạ càng thấp càng tốt nhằm phòng ngừa bệnh tim mạch, nhất là bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao và rất cao, không có giới hạn thấp nào gây nguy hiểm cho người bệnh

Đó là thông điệp mới nhất của từ khuyến cáo của Hiệp hội Tim châu Âu và Hiệp hội bệnh xơ vữa động mạch châu Âu vừa được công bố.

Nguồn: https://www.news-medical.net/news/20190831/LDL-cholesterol-levels-should-be-lowered-as-much-as-possible-to-prevent-cardiovascular-risk.aspx?fbclid=IwAR0lUoxOnhihASM6AtqVu-Gbp6ALC2FOGcr5aXKxBNR2knvjKUKSvJHC1Lk