Liên quan giữa biến chứng thận với một số thông số ở BN ĐTĐ týp 2

Nghiên cứu tình trạng tiền ĐTĐ chưa được chẩn đoán

Nguyễn Vũ Quỳnh Thi, Nguyễn Thị Nam Phương, Trần Đại Minh,

Cao Nguyễn Đài Trang, Trần Văn Chương

BVTW Huế

Tran Thua Nguyen 1230
Nghiên cứu mối tương quan giữa nồng độ hs-CRP huyết thanh với một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân ĐTĐ týp 2

Đào Thị Dừa1, Trần Thừa Nguyên1, Trần Huy Hoàng1,
Nguyễn Trọng Nghĩa1, Tôn Thất Ngọc1
1. BVTW Huế

Đào thị Dừa 539
Bệnh lý động mạch đái tháo đường týp 2

GS.TS Nguyễn Hải Thủy
PCT Hội Nội tiết & ĐTĐ Việt Nam

Tran Thua Nguyen 941
Cơ chế kháng insulin

Nguyễn Kim Lương
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

980
Cập nhật liệu pháp insulin trong điều trị đái tháo đường týp 2

GS.TS Nguyễn Hải Thủy- Trường Đại học Y Dược Huế

Admin 2014