Khuyến cáo: Chẩn đoán và điều trị rối loạn lipid máu ở bệnh nhân ĐTĐ

Trưởng tiểu ban: GS TS Nguyễn Hải Thủy
Các ủy viên tham gia: GS TS Thái Hồng Quang
GS TS Trần Hữu Dàng, PGS TS Nguyễn Khoa Diệu Vân
PGS TS Nguyễn Kim Lương, PGS. TS. Đào Thị Dừa
TS. Võ Bảo...

Tran Thua Nguyen 255
Khuyến cáo: Chăm sóc, điều trị bệnh đái tháo đường týp 2 ở người già

GS.TS. Thái Hồng Quang, PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền
TS. Kim Thanh, PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Đào
TS. Phan Huy Anh Vũ

GS.TS Thái Hồng Quang 356
Khuyến cáo: Đái tháo đường tự miễn tiềm tàng ở người trưởng thành

(ĐTĐ týp LADA:Latent autoimmune diabetes of the adult)
GS.TS Trần Hữu Dàng

GS.TS Trần Hữu Dàng 303
Khuyến cáo: Đái tháo đường thai kỳ

PGS.TS. Nguyễn Khoa Diệu Vân, PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê
PGS.TS. Đỗ Trung Quân, PGS.TS. Vũ Bích Nga
PGS.TS. Nguyễn Thị Nhạn, TS.Lê Văn Chi

PGS.TS Nguyễn Khoa Diệu Vân 460
Khuyến cáo: Bệnh thận đái tháo đường

PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê, GS.TS. Thái Hồng Quang
PGS.TS Hoàng Trung Vinh, PGS.TS. Đỗ Trung Quân PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Đào,
TS. Nguyễn Phi Nga, ThS. Diệp Thị Thanh Bình, TS. Trần Quang Nam Khánh

Tran Thua Nguyen 482
Bệnh lý tim mạch và khuyến cáo điều trị các nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường

GS.TS. Trần Hữu Dàng, GS.TS. Thái Hồng Quang
GS. TS. Nguyễn Hải Thủy, PGS. TS. Đỗ Trung Quân
PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê, PGS.TS. Nguyễn Khoa Diệu Vân
TS. Phan Huy Anh Vũ, TS.Trần Thừa Nguyên

Trần Hữu Dàng 1166
Khuyến cáo Bệnh đái tháo đường: dịch tễ, phân loại, chẩn đoán

GS.TS. Thái Hồng Quang, PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê, GS.TS.Nguyễn Hải Thủy, PGS. Đỗ Trung Quân,
PGS. Nguyễn Khoa Diệu Vân, GS.TS.Trần Hữu Dàng

Tran Thua Nguyen 2381