Trang thành viên
Những quy định khi tham gia Website của Phòng KHCN&HTQT
---o0o---


Đảm bảo rằng quý vị đã đọc kỹ điều khoản sử dụng và đồng ý với tất cả các qui định bên trong, nếu chưa đọc, quý vị hãy click vào đây để xem trước khi tiếp tục truy cập website.

Mỗi khi quý vị đã đăng ký tức là quý vị đã đồng ý vô điều kiện với các điều khoản đó. Chúng tôi có toàn quyền quyết định việc ngăn chặn truy cập, chỉnh sửa các nội dung và xóa bỏ vĩnh viễn tài khoản quý vị nếu quý vị có vi phạm các điều khoản.

Nguyên tắc sử dụng tên đăng nhập và tên hiển thị
Tên đăng nhập (hay còn gọi là username) là tên mà quý vị sẽ dùng để đăng nhập vào hệ thống website. Do website này là một cổng thông tin của một cơ quan giáo dục đại học nên chúng tôi không chấp nhận tất cả các username có các ký tự đặt biệt hay ký tự số, chỉ chấp nhận các ký tự chữ cái latin và thông tin tên đăng nhập cũng sẽ phản ánh đúng tên thật của quý vị. Nếu quý vị không chấp nhận thì xin đừng tiếp tục tiến hành đăng ký thành viên, vì mổi khi có sự khác với quy định thì chúng tôi sẽ xóa tài khoản mà không cần báo trước.

Nguyên tắc đặt tên đăng nhập: Ví dụ tên quý vị là Nguyễn Tuấn Hùng thì tên hiển thì các quý vị phải đánh là Nguyễn Tuấn Hùng, tên đăng nhập sẽ là viết tắt chữ cái đầu tiên của họ và phần đệm, ghi rỏ tên: nthung.

Trường hợp nếu có 1 tài khoản nthung (Nguyễn Thành Hưng) thì các quý vị có thể sử dụng rỏ phần đệm, và bây giờ sẽ làm ntuanhung. Nếu vẫn có trùng tài khoản thì các quý vị sẽ sử dụng phần họ. Nếu trong trường hợp trùng cả họ và tên thì các quý vị sẽ sử dụng năm sinh để làm hậu tố, ví dụ: nguyentuanhung1980.

Xin cám ơn quý vị đã truy cập website.

Tôi đã đọc và đồng ý các quy định của Website

Không đồng ý, đưa tôi về trang chủ
 

Trang thành viên

 
_OWNERHỘI NỘI TIẾT & ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VIỆT NAM
Viện Lão khoa, Bệnh viện Bạch Mai, 78 Giải Phóng, Hà Nội
Tel. +84.54.3826269 - Fax. +84.54.3826269
vade.org.vn - info@vade.org.vn
;
©2016 HỘI NỘI TIẾT & ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VIỆT NAM - vade.org.vn - Lượt truy cập: 84335Phát triển bởi: NHBC