Tin liên quan: Hội nghị khoa học về Nội tiết- Chuyển hóa Việt Nam lần thứ XI

Kính gửi:
• Các Ủy viên BCH Hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam
• Các Hội viên Hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam
• Các thầy thuốc trong lĩnh vực Nội tiết – Chuyển hóa – Đái tháo đường
• Các Quý đồng nghiệp

admin

Kính gửi:

· Các Ủy viên BCH Hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam

· Các Hội viên Hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam

· Các Thầy thuốc trong lĩnh vực Nội tiết – Chuyển hóa – Đái tháo đường

· Các Quý đồng nghiệp