Chương trình họp Ban chấp hành Hội Nội tiết & ĐTĐ Việt Nam ngày 28/10/2017

Thời gian: 13h -18h30h, ngày 28/10/2017
Địa điểm: Khách sạn Lacase Hà Nội, số 17 Phạm Đình Hồ, Hà Nội
Nội dung: Thông qua một số khuyến cáo và một số hoạt động khác

Chương trình cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người báo cáo

Chủ tọa

13h-13h15

Đón tiếp đại biểu

Ban Thư ký

PGS.TS Vũ Bích Nga

13h15- 13h20

Phát biểu khai mạc

GS.TS Thái Hồng Quang

13h20- 13h 40

Điều trị ngoại trú BN ĐTĐ có bệnh cấp tính. Chăm sóc dự phòng thường quy bệnh ĐTĐ

PGS.TS Nguyễn Thị Nhạn 

GS.TS Thái Hồng Quang

13h40-14h

Thảo luận

Toàn bộ Ban chấp hành

GS.TS Thái Hồng Quang

14h-14h20

Điều trị BN ĐTĐ phẫu thuật  trong bệnh viện: Chăm sóc, điều trị BN ĐTĐ trước và sau phẫu thuật

PGS.TS Nguyễn Thị Bích Đào

GS.TS Thái Hồng Quang

14h20- 14h40

Thảo luận

Toàn bộ Ban chấp hành

GS.TS Thái Hồng Quang

14h40-15h

Bàn chân do đái tháo đường

TS Trần Quang Khánh

GS.TS Thái Hồng Quang

15h-15h20

Thảo luận

Toàn bộ Ban chấp hành

GS.TS Thái Hồng Quang

15h20-15h40

Đái tháo đường thể LADA

GS.TS Trần Hữu Dàng

GS.TS Thái Hồng Quang

15h40-16h

Thảo luận

Toàn bộ Ban chấp hành

GS.TS Thái Hồng Quang

16h– 16h20

Người già và ĐTĐ

GS.TS Thái Hồng Quang

PGS.TS ĐỗTrung Quân

16h20-16h40

Thảo luận

Toàn bộ Ban chấp hành

GS.TS Thái Hồng Quang

16h40-17h

Bệnh ĐTĐ type 1 và bệnh ĐTĐ type 2 ở trẻ em

PGS.TS Nguyễn Thị Hoàn

GS.TS Thái Hồng Quang

17h-17h20

Thảo luận

Toàn bộ Ban chấp hành

GS.TS Thái Hồng Quang

17h20-18h

Bệnh thần kinh do ĐTĐ

PGS.TS Vũ Bích Nga 

GS.TS Thái Hồng Quang

18h-18h20

Thảo luận

Toàn bộ Ban chấp hành

GS.TS Thái Hồng Quang

18h20- 18h40

Điều trị đái tháo đường không dùng  thuốc

GS Nguyễn Hải Thủy

GS.TS Thái Hồng Quang

18h40-18h45

Sơ bộ Hội nghị y khoa APEC

TS Nguyễn Quang Bảy

PGS.TS ĐỗTrung Quân

18h45-18h50

Video tham dự AFES

TS DiệpThanh Bình

GS.TS Thái Hồng Quang

18h50-19h

Tổng kết và bế mạc

GS.TS Thái Hồng Quang

GS.TS Thái Hồng Quang

19h-20h

Ăn tối

Toàn bộ Ban chấp hành