Thông báo họp BCH Hội Nội tiết & ĐTĐ Việt Nam

Ban chấp hành Hội Nội tiết & ĐTĐ Việt Nam tổ chức phiên họp lần thứ nhất trong năm 2017

Thời gian: 14h00 – 17h00 (Thứ Bảy, ngày 18 tháng 2 năm 2017)

Địa điểm: Khách sạn Novotel Saigon Centre

                167 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Chủ tọa: Gs. Thái Hồng Quang - Chủ tịch

Ban thư ký: Pgs. Vũ Bích Nga - Tổng thư ký

                  Ts. Trần Quang Nam

                  Ts. Lê Văn Chi

Chương trình chi tiết

Thời gian

Nội dung

Báo cáo

Chủ trì

13h45-14h00

Đón tiếp đại biểu

Ban thư ký

Pgs. Vũ Bích Nga

14h00-14h10

Phát biểu khai mạc

Gs. Thái Hồng Quang

Gs. Thái Hồng Quang

14h10-14h30

 

Báo cáo tổng kết hoạt động Hội năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Pgs. Vũ Bích Nga

Gs. Thái Hồng Quang

14h30-15h30

Thảo luận về phương hướng hoạt động năm 2017

Toàn bộ ban chấp hành

GS Thái Hồng Quang

15h30-16h00

Dự kiếntrình bày khuyến cáo về Chẩn đoán và phân loại ĐTĐ

GS Thái Hồng Quang

Pgs. Nguyễn Thy Khuê

16h-17h

Thảo luận góp ý khuyến cáo

Toàn bộ ban chấp hành

GS Thái Hồng Quang

 * Ăn trưa: 11h00 – 12h00 và Ăn tối: 17h00 – 18h00