Khuyến cáo: Bệnh thận đái tháo đường

PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê, GS.TS. Thái Hồng Quang
PGS.TS Hoàng Trung Vinh, PGS.TS. Đỗ Trung Quân PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Đào,
TS. Nguyễn Phi Nga, ThS. Diệp Thị Thanh Bình, TS. Trần Quang Nam Khánh

Tran Thua Nguyen 5269
Bệnh lý tim mạch và khuyến cáo điều trị các nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường

GS.TS. Trần Hữu Dàng, GS.TS. Thái Hồng Quang
GS. TS. Nguyễn Hải Thủy, PGS. TS. Đỗ Trung Quân
PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê, PGS.TS. Nguyễn Khoa Diệu Vân
TS. Phan Huy Anh Vũ, TS.Trần Thừa Nguyên

Trần Hữu Dàng 2982
Khuyến cáo Bệnh đái tháo đường: dịch tễ, phân loại, chẩn đoán

GS.TS. Thái Hồng Quang, PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê, GS.TS.Nguyễn Hải Thủy, PGS. Đỗ Trung Quân,
PGS. Nguyễn Khoa Diệu Vân, GS.TS.Trần Hữu Dàng

Tran Thua Nguyen 11661

Chuyển đến trang   1, 2