Khuyến cáo cho bệnh nhân đái tháo đường trong bối cảnh COVID- 19

Khuyến cáo: Chẩn đoán và điều trị rối loạn lipid máu ở bệnh nhân ĐTĐ

Trưởng tiểu ban: GS TS Nguyễn Hải Thủy
Các ủy viên tham gia: GS TS Thái Hồng Quang
GS TS Trần Hữu Dàng, PGS TS Nguyễn Khoa Diệu Vân
PGS TS Nguyễn Kim Lương, PGS. TS. Đào Thị Dừa
TS. Võ Bảo...

Tran Thua Nguyen 9623
Khuyến cáo: Chăm sóc, điều trị bệnh đái tháo đường týp 2 ở người già

GS.TS. Thái Hồng Quang, PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền
TS. Kim Thanh, PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Đào
TS. Phan Huy Anh Vũ

GS.TS Thái Hồng Quang 2301
Khuyến cáo: Đái tháo đường tự miễn tiềm tàng ở người trưởng thành

(ĐTĐ týp LADA:Latent autoimmune diabetes of the adult)
GS.TS Trần Hữu Dàng

GS.TS Trần Hữu Dàng 2565
Khuyến cáo: Đái tháo đường thai kỳ

PGS.TS. Nguyễn Khoa Diệu Vân, PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê
PGS.TS. Đỗ Trung Quân, PGS.TS. Vũ Bích Nga
PGS.TS. Nguyễn Thị Nhạn, TS.Lê Văn Chi

PGS.TS Nguyễn Khoa Diệu Vân 4783

Chuyển đến trang 1, 2