Thông báo số 1: Hội nghị khoa học về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa Việt nam lần thứ XI

Thư mời HNKH về Bệnh Nội tiết- Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa Việt Nam lần thứ X

Thông điệp:
- HbA1C≤ 7% với bệnh nhân đái tháo đường
- Vòng bụng đạt chuẩn với mọi người (<80cm/nữ; <90 cm/nam)
- Phòng chống bệnh Nội tiết- Chuyển hóa trong bối cảnh đại dịch...

GS.TS Trần Hữu Dàng 1176
Thông báo Hội thảo khoa học: Tiền đái tháo đường & bệnh tăng huyết áp: Chiến lược kiểm soát & dự phòng

Thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm, Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Tiền đái tháo đường & bệnh tăng huyết áp: Chiến lược kiểm soát...

Le Tran Anh Thao 527
Thông báo Hội thảo khoa học: Ứng dụng các khuyến cáo điều trị đái tháo đường típ 2 vào thực tế lâm sàng

Thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm, Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Ứng dụng các khuyến cáo điều trị Đái tháo đường típ 2 vào thực...

Le Tran Anh Thao 765
Thông báo số 3: Hội nghị khoa học về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa Việt Nam lần thứ X

Kính gửi: - Các Ủy viên BCH Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam
- Các hội viên Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam
- Các thầy thuốc trong lĩnh vực...

Trần Hữu Dàng 1397
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Festival khoa học về bệnh đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa Việt Nam, 2020

Festival khoa học về bệnh lý Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa Việt Nam 2020 thay đổi thời gian tổ chức là 22/8/2020 (lịch cũ là 28/3/2020)

GS.TS Trần Hữu Dàng 1875
Thông tin tài trợ Festival khoa học về bệnh đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa Việt Nam năm 2020

Hội Nội tiết- Đái Tháo đường Việt Nam phối hợp với Hội Nội tiết- Đái tháo đường Thừa Thiên Huế tổ chức Festival Khoa học về bệnh đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa tại Huế vào...

Tran Thua Nguyen 1146
Thông báo số 1: Festival khoa học về bệnh đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa Việt Nam, 2020

Hội Nội tiết- Đái Tháo đường Việt Nam phối hợp với Hội Nội tiết- Đái tháo đường Thừa Thiên Huế tổ chức Festival Khoa học về bệnh đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa tại Huế vào...

Tran Thua Nguyen 1057
Thông tin tài trợ Hội nghị khoa học về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa Việt Nam lần thứ X, năm 2020

Hội nghị khoa học về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loan chuyển hóa Việt Nam lần thứ X sẽ được diễn ra vào ngày 5- 6 tháng 6 năm 2020 tại Khách sạn Vạn Phát Riverside, Tp. Cần Thơ, Việt...

Tran Thua Nguyen 1013

Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4